Obchodné podmienky

0

UPOZORNENIE:Slovenská pošta zmenila od 1. 1 . 2015 podmienky a ceny poštovného. Z tohto dôvodu je pri každej objednávke nevyhnutné udávať aj aktuálne mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt. Ďakujeme.

Zmeny sa týkajú doručovania balíkov. Pre lepšiu orientáciu krátke vysvetlenie služieb:

BALÍK NA POŠTU
Pošta po novom práve cez SMS alebo e-mail  posiela zákazníkovi podacie číslo a informuje ho o tom, že zákazník má na pošte balík, kde si ho musí zákazník vyzdvihnúť.

BALÍK NA ADRESU
Balík pošta doručí  priamo na adresu objednávajúceho, nie je potrebné chodiť na poštu.

Ceny balného, dopravy a platieb

ZÁSIELKA NA POŠTU –  2,99 € vrátane DPH (tovar si je nevyhnutné vyzdvihnúť na pošte)

ZÁSIELKA NA ADRESU – 4,99 € vrátane DPH (tovar doručí na adresu uvedenú v objednávke poštový doručovateľ)

V prípade platby na dobierku účtujeme poplatok vo výške 1 € vrátane DPH.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.

Základné údaje o spoločnosti:

INFRA Slovakia, s. r. o.

IČO 44752423, DIČ 2022812572, IČ DPH SK2022812572

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sro, vložka 58117/B

Adresa sídla: J. Hollého 875

908 73 Veľké Leváre

tel.: +421 917 184 896
e-mail: [email protected]

Bankové spojenie: 4007630767/7500

IBAN: SK02 7500 0000 0040 0763 0767

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi kupujúcimi (tiež objednávajúcimi) produktov a služieb predávaných spoločnosťou INFRA Slovakia, s. r. o.

Adresa výdajného miesta a adresa pre vrátenie zásielok:

SPIDO, s. r. o.

Grösslingová 60, 811 09 Bratislava 1

Objednanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

 1. Každá vykonaná objednávka zo strany kupujúceho je záväzná. Poslaním objednávky sa uzatvára zmluva medzi objednávateľom a spoločnosťou INFRA Slovakia, s. r. o.
 2. Záväznú objednávku ihneď spracujeme a objednaný tovar pošleme do 14 dní od prijatia objednávky.
 3. Objednaný tovar je kupujúcemu zo strany INFRA Slovakia, s. r. o., dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

Objednanie publikácií KAFOMET a KAUČING na nahliadnutie

 1. Publikácie KAFOMET a KAUČING  si môže potenciálny kupujúci tiež objednať na nahliadnutie na 14 kalendárnych dní. Publikácia  mu bude poslaná bez faktúry, len s ponukovým listom s uvedením predajnej ceny vrátane poštovného.
 2. V prípade objednania publikácie na nahliadnutie, musí objednávajúci túto skutočnosť uviesť písomne v objednávke do poznámky.
 3. Potenciálny kupujúci oznámi spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o., že si chce publikáciu ponechať (e-mailom, poštou, telefonicky). Následne mu bude vystavená a poslaná (e-mailom) faktúra = daňový doklad.
 4. Ak chce objednávajúci publikáciu  vrátiť, je povinný poslať ju do dátumu uvedeného na ponukovom liste nepoškodenú a v pôvodnom obale na adresu výdajného miesta: spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.:  Grösslingova 60, 811 09 Bratislava

Platobné podmienky,  expedičné náklady

Právnická osoba:

 1. Ak je kupujúcim škola, iné školské zariadenie alebo právnická osoba, je objednaný tovar posielaný spolu s faktúrou (daňovým dokladom) na adresu uvedenú v objednávke.

Fyzická osoba:

 1. Súkromným osobám je objednaný tovar posielaný výhradne na dobierku alebo po obdržaní platby prevodom. Obdržaním platby vopred sa rozumie pripísanie celkovej sumy objednávky na účet INFRA Slovakia, s. r. o.
 2. Celkovú sumu objednaného tovaru je možné uhradiť bezhotovostne na základe vystavenej faktúry alebo na dobierku pri prevzatí objednaného tovaru.
 3. Splatnosť faktúry je 10 dní.
 4. Pri platbe za objednaný tovar je zo strany kupujúceho nevyhnutné uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený na faktúre.
 5. K cene objednaného tovaru je pripočítaná cena za expedičné náklady podľa aktuálneho cenníka.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 • ZÁSIELKA NA POŠTU –  2,99 € vrátane DPH (tovar si je nevyhnutné vyzdvihnúť na pošte)
 • ZÁSIELKA NA ADRESU – 4,99 € vrátane DPH (tovar doručí na adresu uvedenú v objednávke poštový doručovateľ)
 • V prípade platby na dobierku účtujeme poplatok vo výške 1 € vrátane DPH

OSOBNÝ ODBER

Od 15. 9. 2015 má zákazník možnosť si objednaný tovar vyzdvihnúť osobne na výdajnom mieste zriadenom na adrese spoločnosti SPIDO, s.r.o., ktorá zároveň zaisťuje distribúciu zásielok poštou.

Adresa výdajného miesta:

SPIDO, s. r. o.

Grösslingova 60, 811 09 Bratislava 1

Kontaktná osoba: Zuzana Honz, tel. 0903 726 127

Osobný odber je možný v dňoch:

Streda: 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

(V prípade potreby sa môžete dohodnúť na inom dni alebo čase s vedúcou distribúcie –  Z. Honz: 0903 726 127.)

       Vhodné spojenia MHD: 

50, 70, 78, 88, 210 – zastávka Twin City ( v oboch smeroch)

202, 212, 205 –  zastávka ASMN alebo Cintorínska (smer centrum)

202, 212, 205 –  zastávka Ul. 29. augusta (smer Ružinov)

Pravidlá pre osobný odber:

a) ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, PRÁVNICKÁ OSOBA

Škola a školské zariadenie si môže tovar vyzdvihnúť pri predložení faktúry, ktorú dostane e-mailom po objednaní tovaru a voľbe: OSOBNÝ ODBER.

Úhradu faktúry prevedie v dobe splatnosti faktúry.

b) SÚKROMNÁ (FYZICKÁ) OSOBA

Súkromná osoba si môže zásielku vyzdvihnúť po úhrade tovaru platbou vopred. Po objednaní tovaru a voľbe dopravy: OSOBNÝ ODBER, bude zákazníkovi poslaná e-mailom faktúra na platbu vopred. Po jej uhradení na účet spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o. (4007630767/7500) dostane zákazník e-mailom správu, že má objednaný tovar pripravený k osobnému odberu. Kým zákazník nedostane e-mailom potvrdzujúcu správu, že tovar je pripravený k osobnému odberu, nie je možné ho vyzdvihnúť.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Do 14 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu, má kupujúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho musí byť vykonané písomne  e-mailom alebo listom na adresu spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.
 2. V prípade, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, pošle najneskôr do 14 dní od odstúpenia nepoškodený tovar späť na adresu výdajného miesta: spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.:  Grösslingova 60, 811 09 Bratislava
 3. Ak sa rozhodne kupujúci tovar vrátiť, musí byť nepoškodený a bez akýchkoľvek známok opotrebovania.

Ostatné

 • Všetky publikácie, vrátane aktualizácií publikácii KAFOMET a KAUČING podliehajú autorskoprávnej ochrane a nie je možné ich akýmkoľvek spôsobom rozširovať, kopírovať a poskytovať tretím osobám.
 • Podmienky pri dodaní ostatného tovaru sa riadi platnými právnymi predpismi.
 • Kupujúci udeľuje spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o. súhlas, aby spracovala jeho údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľuje na neurčitý čas a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. INFRA Slovakia, s. r. o. zaručuje, že takto získané informácie nebudú poskytnuté tretím osobám.

PODMIENKY AKTUALIZAČNÉHO SERVISU PUBLIKÁCIÍ KAFOMET a KAUČING

 1. Aktualizačným servisom sa rozumie štvrťročné doplňovanie publikácií KAFOMET/KAUČING o nové listy s námetmi.
 2. Aktualizácia je súbor nových metodických listov, ktoré si môže kupujúci k jednotlivým publikáciám KAFOMET/KAUČING objednať.
 3. Aktualizácie vychádzajú 4 x ročne v rozsahu minimálne 80 strán.
 4. Kúpou akejkoľvek publikácie KAFOMET/KAUČING sa kupujúci nezaväzuje k automatickému odberu aktualizácií. Účastníkom aktualizačného servisu sa kupujúci stáva, ak sa sám rozhodne a záväzne si objedná jednu z foriem úhrady aktualizácií – úhrada vo forme ročného predplatného alebo platba po každej aktualizácii.
 5. Ročné predplatné zahrňuje 4 aktualizácie vrátane pomôcok, poštovného a balného a je výhodnejšie a lacnejšie ako úhrada po každej aktualizácii.
 6. Aktualizačný servis môže kupujúci kedykoľvek ukončiť alebo obnoviť, a to písomne, e-mailom alebo telefonicky.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE REALIZÁCIU VZDELÁVACÍCH AKCIÍ.

BEZPEČNOSŤ A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, OCHRANA SÚKROMIA
Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v prihláške alebo v objednávke, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Pri objednávaní tovaru a služieb používame osobné údaje len za účelom vykonania platnej objednávky, k nevyhnutnej komunikácii alebo na informovanie o tovaroch a službách z ponuky vydavateľstva INFRA Slovakia, s. r. o. Spracovanie osobných údajov zákazníkov je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). 

ZÁSADY, BEZPEČNOSŤ A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, OCHRANA SÚKROMIA

Uvedené obchodné podmienky platia od 1. 1. 2017