O nás

0

Vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009 ako dcérska spoločnosť českého vydavateľstva INFRA, s. r. o., a nadviazalo na desaťročnú  tradíciu vydávania metodických materiálov známych pedagogickej verejnosti v susednom Česku, tzv. KAFOMET-ov (katalógov foriem a metód). Od roku 2014 pôsobí ako samostatná spoločnosť.

ZAMERANIE 
Naše vydavateľstvo sa špecializuje na vydávanie originálnych autorských publikácií, výučbových softvérov, PDF metodických materiálov, didaktických pomôcok určených učiteľom v materských a základných školách, ako aj študentom pedagogických fakúlt vysokých škôl. Pri ich tvorbe spolupracujeme so štátnymi inšpektormi, metodikmi, pedagógmi z univerzít a najmä s desiatkami riaditeľov a učiteľov z praxe.

Okrem vydavateľskej činnosti ponúkame prostredníctvom nášho e-shopu aj knihy, pracovné zošity, CD, DVD a logické hry pre deti a pedagógov našich partnerov (Tobiáš, Oškola, Enigma, Buvik, Rokus, Maquita, JELEN DRUM, Tonada, Watt SK, ALBATROSMEDIA, Pygmalino, PEXI, Bonaparte, Pasparta, Piktomag…), pretože chceme, aby ste si našej stránke našli čo najviac zaujímavých produktov.  

UČITELIA UČITEĽOM
V zmysle nášho hesla „Učitelia učiteľom“ sme  v spolupráci s  tímom odborníkov z metodicko-pedagogických centier, štátnej školskej inšpekcie, vysokých škôl a skúsených pedagógov vydali niekoľko druhov KAFOMET-ov  (katalógov foriem a metód) pre materské i základné školy. Od septembra 2015 sme do ponuky zaradili pre pedagógov materských šlôl KAUČING MŠ DOBRÁ PRAX (katalóg učiteľa novej generácie). Zároveň vydávame publikácie skúsených učiteľov z rôznych kútov Slovenska, aby ich dobré nápady mohlo využiť čo najviac učiteľov – kolegov.

ZOBER A CHOĎ!
Zámerom našich KAFOMETOV a KAUČINGOV  je priniesť učiteľom hotové a praxou overené námety, ktoré im zjednodušia prípravu na vyučovanie, ušetria čas a stanú sa databázou zaujímavých inšpirácií. Ďalšie knihy z našej produkcie  ponúkajú spracovanie rôznych tém určených pre učiteľov alebo pre vedenie školy.

PRIESTOR PRE TVORIVÝCH PEDAGÓGOV
Ďalším naším veľmi dôležitým cieľom je poskytnúť tvorivým pedagógom publikačný priestor. Autorská tvorivá činnosť je príležitosťou na profesijný rast pedagógov, a súčasne prostriedkom na zdokonalenie schopnosti analyticky nahliadať na metódy, ktoré v praxi používajú.

KONTAKTY:

Bc. Eva Hodková – konateľka ([email protected])

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková –  riaditeľka ([email protected])

Zuza Honz –  distribúcia a sklad ([email protected])