nakladatelství Flössler, ČR

0

Kartičky s i, í, y, ý

Didaktická pomôcka určená pre 2. – 5. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Chceš sa líšiť? Používaj pekné kartičky namiesto papieru vytrhnutého zo zošita. Kartičky i, í, y, ý si vyrábajú väčšinou žiaci sami, na…

Karty s číslicami

Didaktická pomôcka určená pre 1. – 9. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Karty s číslicami a matematickými znakmi sú určené ako pomôcka na prácu počas hodín matematiky vo všetkých ročníkoch. Líšia sa od bežne …

Karty s násobilkou – delenie 1 – 5

Didaktická hra určená pre 2. – 4. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Balíček kariet obsahuje kompletné príklady na násobenie a delenie. Celá násobilka je rozdelená do 4 škatuliek. Násobenie a delenie 1 – 5 je …

Karty s násobilkou – delenie 6 – 10

Didaktická hra určená pre 3. – 4. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Balíček kariet obsahuje kompletné príklady na násobenie a delenie. Celá násobilka je rozdelená do 4 škatuliek. Násobenie a delenie 1 – 5 je …

Karty s násobilkou – násobenie 1 – 5

Didaktická hra určená pre 2. – 4. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Balíček kariet obsahuje kompletné príklady na násobenie a delenie. Celá násobilka je rozdelená do 4 škatuliek. Násobenie a delenie 1 – 5 je …

Karty s násobilkou – násobenie 6 – 10

Didaktická hra určená pre 3. – 4. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Balíček kariet obsahuje kompletné príklady na násobenie a delenie. Celá násobilka je rozdelená do 4 škatuliek. Násobenie a delenie 1 – 5 je …

Kocky s písmenami

Didaktická pomôcka určená pre 1. a 2. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Hracie kocky s písmenami obsahujú časť malej tlačenej abecedy (krátke a dlhé samohlásky, spoluhlásky b, d, p, s, j, m, n, r, l, t, q, g…

Lienky – počítame do dvadsať

Didaktická hra určená pre 2. a 3. ročník ZŠ a pre žiakov so ŠVVP Karty s lienkami pomáhajú pri vytvorení matematickej predstavy čísla a jeho rozloženia. Sú rozdelené do dvoch balíčkov: 1 – 5 pre MŠ…

Lienky – počítame do päť

Didaktická hra určená od 3 rokov do 2. roč. ZŠ a pre žiakov so ŠVVP Karty s lienkami pomáhajú pri vytvorení matematickej predstavy čísla a jeho rozloženia. Sú rozdelené do dvoch balíčkov: 1 – 5 pre M…

Obrázková násobilka

Didaktická hra pre 4. a 5 roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP Počítanie násobilky pomocou kartičiek je metóda známa už veľa rokov. Deti si pomocou nej osvojujú násobilkové príklady. Hrou „Slon“ sa snažíme dopln…