Valachová, Muráriková, Lietavcová, Špačková

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

Rozprávková grafomotorika

Odborno-metodická publikácia obsahuje zrozumiteľne podané teoretické východiská o grafomotorike, užitočné rady, edukačné aktivity na rozvoj grafomotorických zručností predškolákov, ktoré sú motivované…