Páczerová K.

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

Balíček Spevník V našej škôlke 2 + CD

Balíček obsahuje publikáciu – SPEVNÍK V našej škôlke 2: Od jari do zimy s novými piesňami a hudobno-pohybovými hrami pre deti a CD s klavírnym sprievodom ku všetkým piesňam v spevníku.

BALÍČEK: DETSKÉ MUZIKÁLY (spevník + CD)

Dočasne nedostupné

15,70 €

Výhodný balíček obsahuje spevník DETSKÉ MUZIKÁLY + CD s klavírnym sprievodom ku všetkým muzikálom v spevníku. CD slúži ako hudobný podklad pre spev s deťmi. Stačí obyčajný CD prehrávač.

CD Detské muzikály

cd-detske-muzikaly-8002682

Dočasne nedostupné

10,00 €

Klavírny sprievod k textom muzikálov zo spevníka DETSKÉ MUZIKÁLY. CD slúži ako hudobný podklad pre spev s deťmi. Stačí obyčajný CD prehrávač. Na CD je 29 skladieb v poradí, ako ide dej jednotlivých m…

CD V našej škôlke 2: Od jari do zimy

038c4f6c-f5b6-44dd-9629-2896d8d1c66c-_m-5027619

Klavírny sprievod ku piesňam v spevníku V našej škôlke 2 Naučte sa s deťmi jednoducho melódiu všetkých piesní zo spevníka V našej škôlke 2 s klavírnym sprievodom na CD. CD slúži ako hudobný podklad …

SPEVNÍK V našej škôlke 2: Od jari do zimy

Nové piesne a hudobno-pohybové hry pre deti Spevník prináša úplne nové autorské piesne s notovými záznamami na upriamenie pozornosti detí (napr. Slniečko nás volá, Rozcvičíme prstíky…), piesne o pr…

SPEVNÍK DETSKÉ MUZIKÁLY

Originálne hudobno-dramatické hry pre deti Spevník prináša päť originálnych komplexných hudobno-dramatických hier zložených z troch až štyroch hudobných nápevov a jednoduchých básní: Jesenná oberačka…