OSKOLA.CZ

0

Ako sa to robí

Päť súborov dejových obrázkov po štyroch kartičkách. Úlohou je zoradiť štvoricu kartičiek podľa postupnosti deja.

Ako sa to stalo

Úlohou je zoradiť štvoricu kartičiek podľa postupnosti deja. Dejové obrázky zobrazujú prírodu a prirodzené veci okolo nás, napr. stavanie snehuliaka, jedenie jabĺčka atď.

Činnosti v priebehu dňa – dievča

Súbor 12 kartičiek, na ktorých je zobrazené, čo robí dievča po celý deň. Ráno vstane, oblečie sa, naraňajkuje, umyje si zuby… Rozprávanie deja rozvíja plynulosť reči a slovnú zásobu.

Činnosti v priebehu dňa – chlapec

Súbor 12 kartičiek, na ktorých je zobrazené, čo robí chlapec po celý deň. Ráno vstane, oblečie sa, naraňajkuje, umyje si zuby… Rozprávanie deja rozvíja plynulosť reči a slovnú zásobu.

Čísla – predlohy k plastelíne

Súbor obsahuje 12 veľkých, pevne zalaminovaných kariet, na ktorých sú zobrazené čísla 1-12. Karty slúžia ako predlohy na modelovanie z plastelíny.

Čo kto robí

Súbor obsahuje celkom 40 kartičiek, na ktorých chlapec, dievča, opička a myšiak robia rôzne činnosti s rôznymi vecami. Žiadne kartičky nie sú rovnaké, sú si len podobné. Využitie: tvorenie viet, hľada…

Dejové postupnosti

Súbor šiestich jednoduchých dejových postupností, každá má štyri karty. Ide o jednoduché obrázkové príbehy.

Farby a veci vôkol nás

33 kartičiek s rozmermi 5 x 5 cm Súbor kartičiek naučí deti poznávať 11 základných farieb a vecí okolo nás. Ku každej farbe sú tri obrázky.

Generalizácia

Generalizácia znamená priradiť k jednému slovu viac obrázkov. Napr. nájsť všetky čiapky, bicykle, telefóny, stromy, zvončeky atď.

Hľadaj rozdiel

Súbor 12-tich farebne odlíšených dvojíc obrázkov. Dvojicu tvoria dva podobné obrázky, ktoré sa líšia len svojimi vlastnosťami. Kartičiek: 24

Hodiny – predlohy k plastelíne

Špecifikácia Súbor obsahuje 2 veľké listy vo formáte A4, ktoré sú pevne zalaminované. Ďalej súbor obsahuje 72 kartičiek digitálnych hodín a 72 kartičiek ručičkových hodín. Úlohou je na list vymodelova…

Následok deja

Súbor dejových dvojíc. Dieťa má za úlohu nájsť dvojicu (môžeme regulovať počet kartičiek) a povedať, čo sa na obrázkoch stalo a prečo. Napríklad: Dievča dostane darček. Dievča si rozbalí darček./Chl…

Nauč sa farby

Žltá je ako slniečko, zelená ako trávička, červená ako jahôdka, čierna ako krtko… To sú prvé farby našich detí. Súbor 22 kartičiek uľahčí deťom pomenovanie a poznávanie farieb. Všetky kartičky sú …

Naučné kartičky – Dopravné prostriedky

Dočasne nedostupné

2,50 €

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Naučné kartičky – Hudobné nástroje

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Naučné kartičky – Náradie

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Naučné kartičky – Ovocie a zelenina

Súbor obrázkov – ovocia a zeleniny slúži na zafixovanie slov, najskôr do pasívnej, a potom do aktívnej slovnej zásoby. 

Naučné kartičky – Veci v dome

Dočasne nedostupné

2,50 €

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Nezmyselné obrázky

Súbor obsahuje 24 kartičiek s nezmyselnými obrázkami. Úlohou detí je popísať, čo je na obrázku zlé, prečo je to zlé a ako by to malo byť správne.

Obrázková abeceda

Obrázková abeceda obsahuje k 32 písmenám slovenskej abecedy jeden obrázok, jedno písmeno, jedno slovo, a potom taktiež veľkú kartičku kde je obrázok, písmeno i slovo. Kartičky sú zalaminátované.