Miroslav Masaryk

0

Digitálne školenie, (európske) oneskorenie, ktoré treba preklenúť

Európska komisia (2013) zástupca 58 % učiteľov nezískalo žiadne školenie o tom, ako používať digitálne technológie v triede. Okrem toho len polovica členských štátov integruje digitálne technológie do svojich vzdelávacích systémov (Európska komisia, 2014). Okrem toho učiteľom chýbajú zručnosti v digitálnej pedagogike a nie sú dostatočne dostupné pedagogické prístupy k využívaniu digitálnych technológií.

Len 20 – 25 % študentov deklaruje, že majú prospech z typu výučby charakterizovanej digitálnou kompetenciou (Európska komisia, 2013). Projekt DoCent ponúka experimentálny priestor pre vzdelávanie učiteľov v oblasti digitálnej kreativity využívaním nástrojov, ktoré sú čiastočne nepublikované alebo v každom prípade nie príliš rozšírené: seriózne hry, Mooc (Massive Open Online Courses), hmatateľné rozhrania a inteligentné objekty.

Učebné prostredia

Prečo „vzdelávacie prostredie“?

Pracovať alebo nepracovať pre „vzdelávacie prostredie“ je hlavne voľba spojená s cieľmi vzdelávania, ktoré chce učiteľ sledovať, s účelom, ktorý chce prisúdiť svojej úlohe, s cieľmi, ktoré by mala škola v súčasnej spoločnosti sledovať. .

Prijatie vyučovania tohto typu môže pomôcť pri riešení niektorých problémov s učením, ktoré vznikajú v triedach, ako je napríklad problém študentov „nasledovať“ tradičné hodiny, udržať si dlhodobé odhodlanie, prehĺbiť témy, vnímať význam didaktického obsahu a zabúdanie už v krátkom čase na učenie, ktoré sa zdalo byť získané pri prvom hodnotení.

Práca pre „vzdelávacie prostredie“ tiež znamená pre učiteľa podstatnú reštrukturalizáciu ich koncepčných predpokladov o učení a vyučovaní a reorganizáciu ich vyučovacích postupov. Pozrime sa nižšie, z čoho tento prístup pozostáva.

Čo sú to „vzdelávacie prostredia“?

Výraz „vzdelávacie prostredie“ sa už nejaký čas dostal aj do talianskeho vzdelávacieho slovníka. Nachádzame ho v pilotných iniciatívach didaktických inovácií podporovaných ministerstvom školstva, ktoré používajú vydavatelia na zdôraznenie povahy nových redakčných produktov a formátov bohatších ako „učebnica“, ktoré používajú učitelia, keď chcú určiť vzdelávací prístup charakterizovaný prvkami novinka v porovnaní s tradičnou lekciou.

Význam, ktorý tento výraz v praxi nadobúda, nie je vždy jednoznačný a často má skôr výpovednú hodnotu ako popisný význam niečoho konkrétneho, a to tak na úrovni pojmov, ako aj na úrovni praktík.

Prostredie vs kurz

Aj keď sa dnes „vzdelávacie prostredie“ často používa na označenie skutočného fyzického „prostredia“, efektívnejšej organizácie školských priestorov alebo súboru logistických, technických a didaktických prostriedkov, ktoré charakterizujú školské prostredie, tento výraz, keď sa objavuje v vedecká literatúra, používa sa ako metafora, ktorú treba dať do kontrastu s oveľa známejšou, „kurzom“.

Rozvíja sa v rámci konštruktivistickej epistemológie s cieľom určiť kontext vyučovania a učenia, ktorý sa rozchádza s teóriami a praxou, ktoré charakterizujú tradičné vyučovanie, teda to, čo sa odohráva v triede, kde učiteľ vykonáva svoje činnosti na základe dobre štruktúrovaného programu a študenti „sledovať“, opakovať a odpovedať na otázky zamerané na ich vyhodnotenie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu