Ladislav svihran

0

Teraz je však práve v týchto otázkach potrebné uznať, že zajtra je naplánovaná cesta. Možno si myslíte o vedomostnom profesionálovi, ktorý je adekvátne pripravený integrovať digitálne technológie do vzdelávacích procesov aj z metodologického hľadiska a nielen z prísne technického.

Nemôžeme byť spokojní s tým, že sa nám podarilo spravovať niektoré aplikácie a niektoré platformy, ak ich potom použijeme len na digitálny prenos starého spôsobu vyučovania. Digital je „páka“, „trójsky kôň“ vďaka rušivej inovatívnej sile, ktorú vsunie do sveta vedomostí a vzdelávania.

K plodnej a synergickej integrácii digitálu do vyučovania máme ešte ďaleko. V žiadnom prípade nestačí vybaviť školy, učiteľov a žiakov technologickými zariadeniami a stavbami. Nestačí vyjsť z tejto obrovskej Ladislav svihran „telocvične“, ktorá je súčasnou núdzovou situáciou, s nejasnou predstavou „diaľkového vzdelávania“ alebo „digitálnej núdze“.

Z perspektívy by bolo nevyhnutné poskytnúť učiteľom správnu odbornú prípravu, ktorá im umožní trvalo a so ziskom integrovať tieto nástroje do procesov vyučovania/učenia.Pripraviť učiteľov na používanie digitálu vo vyučovaní

Digitálna je núdzová situácia talianskej školy

Vyriešenie tohto odvekého problému by si vyžiadalo čas, ale už nie je na čo strácať čas. Musíme prekonať akékoľvek oneskorenie a dobre pripraviť učiteľov na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacích aktivitách. Digitálna je núdzová situácia talianskej školy. Možno to bolo pochopené neskoro a v scenári, ktorý si nikto neželal. Teraz je však čas konať.

Aj tu však existuje riziko, že sa už v minulosti dopustíme chýb.Ak už, stojí za to sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad tým, ako v tomto smere učiteľov lepšie pripraviť. Neklaďme si teda otázku Ladislav svihran, či takýto typ tréningu robiť, ale radšej si položme otázku, ako to robiť dobre.

Existuje veľká potreba seriózneho školenia a na digitálnych potom pociťujeme (teraz viac ako kedykoľvek predtým) veľkú potrebu. Medzi učiteľmi je rozšírená potreba mať podporu (a školenie) nielen technickú, ale aj metodickú pri používaní IKT vo vyučovaní.

Online komunity učiteľov a obrovská práca vzájomnej pomoci a zdieľania, ktorá v nich v posledných týždňoch prebieha (ktorá však pochádza z rokov ich hodnotnej činnosti), sú toho jasným dôkazom.

Skutočné spontánne javy sebautvárania. Na internete Skupiny ako „Učitelia 2.0“, „Virtuálni učitelia“, „Prevrátená trieda“, „Učitelia“ alebo elektronické časopisy ako „Bricks“ (len tie najznámejšie) tvoria súčasne signál, že učitelia chcú diskutovať, zdieľať, získavať informácie, školiť sa novými spôsobmi, ale aj prvý náznak (ktorý prichádza zdola), ako by malo byť digitálne školenie.

Nástroje na výrobu testov a overení

Jedinečná víziaUž nie je potrebné školenie zamerané na technické aspekty nesúvisiace s použiteľnosťou v triede Ladislav svihran. Nemôžeme si myslieť, že v triede môže byť pre učiteľa užitočné vedieť používať databázu alebo tabuľkový procesor a namiesto toho úplne zanedbávať skutočné nástroje, ktoré má digitálna technológia na učenie:

  • aplikácie na vytváranie myšlienkových máp, časových línií, dokumentov a spoločných produkcií. ; nástroje na výrobu testov a overení, na tvorbu vzdelávacích zdrojov a na ich zdieľanie; nástroje na vytváranie blogov a webových stránok; prostredia pre e-learning;
  • sociálne siete a rôzne aplikácie na komunikáciu a organizáciu individuálnej a skupinovej práce, tisíce otvorených zdrojov, ale aj e-learningové platformy inštitúcií, vydavateľov a univerzít.

Toto všetko treba posilniť, riadiť, riadiť a priniesť do systému s unikátnou „víziou“. ministerstvo. Miestne orgány, Indire, vydavatelia, obchodné združenia, by sa mali zamerať na rovnaký cieľ: inovovať výučbu s využitím dlhej vlny nových technológií ako akéhosi trójskeho koňa, ktorý si získa všetkých učiteľov a povzbudí ich k zmene.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu