Kolektív autorov

0

PDF Deň matiek a téma rodina v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Námety a aktivity na rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií s tematikou rodiny. Obsahuje Srdiečko pre mamičku – návrh besiedky pri príl…

PDF Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ekologické hry, tajničky, pracovné listy z príspevku Separovanie a recyklovanie odpadu sú výborným doplnkom pri učive o odpadoch. Deň stromov …

PDF Hudobná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! V publikácii nájdete viaceré zaujímavé prípravy na vyučovanie. Napr.: Hudba hraj! – choreografickú a rytmickú hru podľa štruktúry v pracovných…

PDF JESENNÉ INŠPIRÁCIE-námety pre prácu v MŠ

Štvrtý zo série inšpiratívnych metodických materiálov. Uzatvára súbor atraktívnych PDF publikácií, ktoré poznáte pod názvami Zimné/jarné/letné inšpirácie. S deťmi využijete tekvice,…

PDF KAFOMETÍK POČASIE

Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných edukačných aktivít na tému: POČASIE. Originálne rozprávky o počasí, ako aj 50 ilustrovaných pracovných listov. Pre deti od 3 do 6 r. Nápadité a veselé pra…

PDF Náboženská výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Obsahuje napr.: Veľký pohreb alebo strachy preč! – aktivity na pochopenie slávenia sviatkov Veľkej noci a boj proti strachu v bežnom živote; P…

PDF Námety a prac.listy na matematiku pre 2.ročník

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Atraktívne nápady a graficky príťažlivé pracovné listy na precvičenie matematiky v 17 rôznych príspevkoch. Vyskúšajte s deťmi počítanie v domč…

PDF Námety a prac.listy na prírodovedu pre 2. roč.

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Celkovo 17 v praxi overených námetov, použiteľných pri vyučovaní o stromoch, ovocí a zelenine, zvieratách a mnohých ďalších témach. Spoznávani…

PDF Námety a prac.listy na vlastivedu pre 2.ročník

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Príspevky, ktoré ľahko využijete nielen na vlastivede, ale napríklad aj na literatúre, výtvarnej a telesnej výchove. Zoznamovanie sa s kolobeh…

PDF O rozprávkach s rozprávkami

1c637acf-1eb3-4b1b-aaac-190ca7f942ad-_m-1951620

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ide o súbor netradičných edukačných aktivít pre materské školy s využitím známych rozprávok. Napríklad projekt Soľ nad zlato ? hodnoty v rozp…

PDF O rozprávkach s rozprávkami (2. časť)

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ďalšia časť súboru netradičných edukačných aktivít pre materské školy s využitím známych rozprávok. Napríklad projekt Dlhý, Široký, Bystrozrak…

PDF Telesná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Komplexný pohybový rozvoj, tréning rýchlosti a zdravú súťaživosť žiakom priblížite podľa príspevkov Efektívne hodiny TEV (jar, leto, zima). Do…

PDF Téma „VODA“ v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Publikácia ponúka tri námety, ktoré spája téma „voda“: Poznávame výtvarné umenie s témou ¦ voda (aktivity zamerané na verbálne a vizuálne spro…

PDF ZIMNÉ inšpirácie–námety pre prácu s deťmi v MŠ

PDF publikácia obsahuje 9 námetov na zimné obdobie. Obsahuje napríklad inšpirácie na výrobu vianočných ozdôb, návrhy na vianočné scénky, aktivitu zameranú na identifikovanie prvej hlásky v slove, náme…