Ivana Vlkova

0

PEDAGOGICKÁ PRAX A PRÍPRAVA VYCHOVATEĽOV

Je potrebné, aby vychovávateľka mala diferencované videnie vzdelávacieho procesu, aby si mohla precvičiť reflexiu a analýzu reality, do ktorej je vsadený.

Tento tréningový kurz definuje, kto je jednotlivec ako pedagóg, jeho pedagogické koncepcie ako dôsledok nadobudnutých vedomostí a skúseností prežitých v triede počas celého života. To znamená diskusiu, diskusiu o súčasnej spoločnosti a spoločnosti, ktorú chceme.

Asi nie je náhoda, že otázkou vzťahu k poznaniu sa zaoberajú pedagógovia a výskumníci v oblasti pedagogických vied. Tvárou v tvár pedagogickému aktu, samotnej činnosti a nielen jej podmienkam možnosti ich bude zaujímať „tento nekonečný súčet nekonečne malých rozdielov v spôsoboch konania alebo reči“, ktorý podľa Bourdieua a Passerona definuje vzťah so znalosťami Ivana Vlkova.

Je nevyhnutné, aby bol tento pedagóg vyškolený a pripravený konať v rôznych sociálnych, ekonomických a kultúrnych kontextoch, rozširovať rôzne pohľady na svet a možnosti vyučovania a učenia. Pedagóg musí byť pripravený konať v akejkoľvek realite.

  • Reflexia zo strany pedagóga zohráva veľmi dôležitú úlohu pri uplatňovaní týchto pedagogických postupov a pri ich úpravách.
  • Tento reflexívny proces len prispieva k formovaniu pedagóga naladeného na rôzne kontexty a aktualizovaného na nové pedagogické postupy.

Reflexia je nevyhnutná pre budovanie didaktickej identity a pre jej profesionálny rozvoj, pretože umožňuje učiteľovi transformovať svoju prax a stať sa autonómnym subjektom schopným priniesť zmeny vo vzdelávacom kontexte (ALARCÃO, 1996).

Analýza tejto vzdelávacej praxe je nevyhnutná pre prípravu učiteľov. Kritický postoj učiteľa vo vzťahu k jeho odbornej praxi, ktorý umožňuje analýzu každodenného života, a preto môže aktívne konať. Učiteľ tak rekonštruuje svoje otázky, svoje vedomosti a spôsob, akým zasahuje do vzdelávacieho procesu.

PEDAGOGICKÁ PRAX V NEFORMÁLNOM VZDELÁVANÍ

Neformálne vzdelávanie prebieha najmä v kultúrnych inštitúciách, akými sú múzeá, galérie a umelecké centrá. V pedagogickej praxi ide najmä o čítanie umeleckých diel. Kritické čítanie umeleckých diel je silným nástrojom na pochopenie reality, rozvoj citlivosti, kreativity a získavanie vedomostí.

Prispejte k vnímaniu okolitého sveta a k čo najlepšiemu vyjadreniu svojich myšlienok a nápadov. Urobte z našich detí Ivana Vlkova a dospievajúcich agentov ich práv s tvorivými víziami a umeleckým rozlišovaním, to znamená, dajte im hlas a počúvajte ich. Urobte z nich aktívnych členov spoločnosti.

Podľa Paulo Freire „Ženy a muži, historické a sociálne bytosti, sme sa stali schopnými porovnávať, oceňovať, zasahovať, vyberať si, rozhodovať sa, prelomiť, pre toto všetko sme sa stali etickými bytosťami“ (FREIRE, 1996). A v tomto kontexte sú pedagogické postupy a úloha pedagógov nevyhnutné na to, aby Ivana Vlkova nám bytostiam umožnili vidieť svet z rôznych perspektív a kriticky analyzovať všetko, čo nás obklopuje.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu