INFRA Slovakia, s.r.o.

0

1. KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY

kacing-plus-peciatka-2344715

Katalóg učiteľa novej generácie DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH PUBLIKÁCIA MÁ ODPORÚČACIU DOLOŽKU MINISTERTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR.

CD KAFOMET pre materské školy VÝBER II.

Publikácia KAFOMET PRE MATERSKÉ ŠKOLY – VÝBER (základné dielo) v elektronickej podobe na CD. Publikácia v pdf formáte na CD prináša pestrý metodický materiál a inšpiratívne námety pre každodennú p…

CD STO INŠPIRÁCIÍ na opakovanie pre 3. a 4. ročník

Kniha v PDF formáte na CD s viac ako 100 pracovnými listami na rôzne vyučovacie predmety – pestrý súbor pracovných listov na CD, vďaka ktorému budú mať vždy pre svojich žiakov k dispozícii širokú ponu…

DIDAKTICKÉ KARTY: Povolania

20 laminovaných kariet 14 × 14 cm so zrozumiteľnými farebnými ilustráciami rôznych povolaní (napr. učiteľka, fotograf, stolár, pekár, zdravotná sestra…)

Inovatívne námety na BIO, FYZ, CHEM pre 5.-6. roč.

Pôvodná cena 16,90 €. Autorky: PaedDr. Darina Výbohová, PhD., RNDr. Erika Piovarčiová Publikácia obsahuje 18 námetov na tvorivejšie a zaujímavejšie vyučovanie prírodovedných predmetov. Obsah p…

Inovatívne námety na MAT a INF pre 5. – 6. roč. ZŠ

Pôvodná cena 16,90 €. Autorky: Mgr. Slavomíra Melichová, PhD., Ing. Miroslava Jakubeková, Mgr. Eva Uličná Príručka obsahuje 8 rozsiahlejších námetov, pričom každý príspevok je spracovaný ako metod…

Inovatívne námety na VYV pre 5. – 6. ročník ZŠ

Pôvodná cena 16,90 €. Autorky: PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. a kol. Tematicky je príručka orientovaná na obsah výtvarnej výchovy pre 5. a 6. ročník základnej školy, obsahuje 13 prehľadne sprac…

KAFOMET ISCED 1 v praxi 1. – 4. ročníka ZŠ – CD

Inovatívne námety na vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ zoradené do tematických oblastí: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, príroda a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra – zdr…

KAFOMET tvorivého učiteľa pre 1. st. na CD

3b30b1ac-8377-4ecc-b1db-0ba3664a23fa-_m-7409939

Inovatívne metódy, námety na rozvoj funkčnej gramotnosti a hry pre 1. stupeň ZŠ. Prináša svieže námety na každodenné použitie a reaguje na aktuálne potreby učiteľov s cieľom uľahčiť im prácu, ušetriť …

KAFOMETÍK DOPRAVA A CESTOVANIE

Komplexný monotematický súbor edukačných aktivít, pracovných listov, básní a piesní na tému DOPRAVA A CESTOVANIE.

KAFOMETÍK EKOLÓGIA A PRÍRODA

Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných aktivít pre deti v materskej škole na tému EKOLÓGIA A PRÍRODA s viac ako 50 ilustrovanými pracovnými listami a zásobníkom hádaniek, básní a piesní.

KAFOMETÍK ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

8221cab4-56a5-4be3-b053-553cc31cf1fe-_m-7817771

Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných aktivít pre deti v materských školách na tému ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE s viac ako 50 ilustrovanými pracovnými listami a zásobníkom hádaniek a básní.

KAFOMETÍK POVOLANIA

Komplexný monotematický súbor edukačných aktivít, pracovných listov, básní a piesní na tému POVOLANIA. Materiál s voľnými listami (kvôli jednoduchšiemu kopírovaniu pracovných listov pre deti) v prak…

KAFOMETÍK RODINA A ĽUDIA

Súbor poznávacích, pohybových, výtvarných aktivít so zásobníkom básničiek a piesní pre materské školy.

KAFOMETÍK ŽIVOT V LESE, PRI VODE, NA LÚKE

Pokračovanie úspešnej edície KAFOMETÍK-ov. Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných aktivít pre deti v materských školách o živočíchoch žijúcich v lese, pri a na vode, ak aj na lúke. Originálne …

KERAMIKA PRO DĚTI KROK ZA KROKEM

Komplexná metodika s množstvom fotografií ponúka podrobné postupy a návody, ako pracovať s hlinou v MŠ.

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená…

Didaktické karty sú určené deťom od 2 do 6 rokov, ale i starším deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom používania našich kariet je pomôcť deťom, aby sa ich reč vyvíjala správnym …

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame slovesá…

24 laminovaných didaktických kariet (14 × 14 cm) s nádhernými ilustráciami kľúčových slovies (napr. jesť, spať, umývať si ruky, umývať si zuby, kresliť, obúvať sa, čítať, ukazovať, bicyklovať sa…) …

Obrázkové puzzle abeceda

Didaktická hra s písmenami abecedy na rozvoj koncentrácie, motoriky, komunikatívnych kompetencií vhodná pre deti od 4 do 8 rokov.