E. Gelányiová

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

Aladárov Aspergerov syndróm

Samostatne nepredajné

0,00 €

Príručka o tom, čo to znamená mať Aspergerov syndróm a čo pomáha.

Cypriánov svet s ADHD

Samostatne nepredajné

0,00 €

Príručka o tom, čo to znamená mať poruchu aktivity a pozornosti a čo pomáha.

Elizabet a jej výnimočnosť

Samostatne nepredajné

0,00 €

Príručka o tom, čo to znamená byť intelektovo nadaný a čo pomáha.