Kontakt

0

 44752423, DIČ 2022812572, IČ DPH SK2022812572

Adresa sídla:

J. Hollého 875
908 73 Veľké Leváre

tel.: +421 917 184 896
e-mail: [email protected]

Objednávky: [email protected]

Bankové spojenie: 4007630767/7500

SK02 7500 0000 0040 0763 0767/CEKOSKBX

Adresa výdajného miesta a adresa na vrátenie tovaru:

Grösslingova 60, 811 09 Bratislava 1

Kontaktná osoba: Zuzana Honz, tel. 0903 726 127

Osobný odber je možný v dňoch:

Streda: 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

V období od 1.7. do 30.8. len po telefonickom dohovore na tel.: 0903 726 127

Vhodné spojenia MHD: 

X13, 50, 70, 78, 88, 210: zastávka Wüstenrot (v oboch smeroch); 

202, 205, 208: zastávka Ul. 29. augusta (smer Ružinov) a  zastávka Cintorínska (smer Centrum)

KONTAKTY:

Bc. Eva Hodková – konateľka ([email protected])

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková –  riaditeľka ([email protected])

Zuza Honz –  distribúcia a sklad ([email protected])