Inovatívne námety na MAT a INF pre 5. – 6. roč. ZŠ

0

Príručka obsahuje osem rozsiahlejších námetov, pričom každý príspevok je spracovaný ako metodický materiál pre konkrétnu vyučovaciu hodinu. Súčasťou príspevkov sú pracovné listy pre žiakov, doplňovačky a krížovky. Obsah príspevkov zodpovedá obsahovej reforme školstva a aktuálnym pedagogickým dokumentom. Niektoré námety a materiály možno využiť pri opakovaní učiva aj vo vyšších ročníkoch.

Autorky: Mgr. Slavomíra Melichová, PhD., Ing. Miroslava Jakubeková, Mgr. Eva Uličná

Formát: A4 (vyberateľné pracovné listy), 76 strán.

OBSAH

Bežná cena: 16,90 €. 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie