INFRA Slovakia, s. r. o.

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

Vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009 ako dcérska spoločnosť českého vydavateľstva INFRA, s. r. o., a nadviazalo na desaťročnú  tradíciu vydávania metodických materiálov známych pedagogickej verejnosti v susednom Česku, tzv. KAFOMET-ov (katalógov foriem a metód). Od roku 2014 pôsobí ako samostatná spoločnosť. Naše vydavateľstvo sa špecializuje na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, spevníkov, didaktických pomôcpok, výučbových softvérov, PDF metodických materiálov určených učiteľom v materských a základných školách, ako aj študentom pedagogických fakúlt vysokých škôl. Pri ich tvorbe spolupracujeme so štátnymi inšpektormi, metodikmi, pedagógmi z univerzít a najmä s desiatkami riaditeľov a učiteľov z praxe.   Okrem vydavateľskej činnosti ponúkame prostredníctvom nášho e-shopu aj knihy, pracovné zošity, CD, DVD a logické hry pre deti a pedagógov našich partnerov (Tobiáš, Oškola, Enigma, Buvik, Rokus, Maquita, JELEN DRUM, Tonada, Watt SK, ALBATROSMEDIA, Pygmalino…), pretože chceme, aby ste si našej stránke našli čo najviac zaujímavých produktov.   http://www.kafomet-eshop.sk/