Hry s rečou

0

Tvorivé cvičenia pre deti, ktoré chcú správne vyslovovať.

Komunikačné zručnosti majú stále väčší vplyv na uplatnenie človeka v spoločnosti a na trhu práce, preto by sme mali deťom poskytnúť čo najväčšiu podporu. Ten, kto sa chce s dieťaťom hrať, stráviť pekné chvíľky zábavného učenia, nájde v knihe fundované rady, ako s ním pracovať.

Autorka uplatnila odborné zásady, umožňujúce upevnenie správnej výslovnosti a rozvíjanie vyjadrovacích schopností dieťaťa. V knižke ďalej nájdete súbor hier, krátke poviedky a básničky, to všetko je doplnené ilustráciami, ktoré dieťa určite zaujmú. Publikácia teda obsahuje všetko dôležité na rozvoj reči ako základu na správne používanie materinského jazyka a aj cudzích jazykov. Vhodne zvolené slová, vtipné príbehy, milé ilustrácie priťahujú záujem detí. Jednoduché slová na začiatku dieťa ľahko zvládne, čo mu umožní postupne upevňovať správnu výslovnosť vo vetách a následne aj v bežnej reči. Publikácia je určená aj ako doplnok na domáce precvičovanie. Presvedčte sa, že táto zaujímavá a motivujúca knižka pomôže predísť možnej nechuti dieťaťa voči pravidelným cvičeniam správnej výslovnosti. Zameriava sa na precvičovane výslovnosti hlások, ktoré spôsobujú deťom najväčšie problémy: c, s, z, dz, č, š, dž, l, r.

Obsahuje: prípravné cvičenia (na precvičovanie schopností, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú osvojovanie správnej výslovnosti), konkrétne hlásky (podrobne rozpísaný postup vyvodenia hlásky, návod na sluchové rozlišovanie hlások, cvičenia na upevňovanie výslovnosti jednotlivých hlások), súbor hier a obrázkov k precvičovaniu hlások (môžu pomôcť k obohateniu slovnej zásoby, precvičovaniu pamäti, rozvíjaniu fonematického sluchu, uľahčeniu počiatočného čítania), krátke poviedky a básničky so zvýšenou frekvenciou danej hlásky (na upevňovanie preberaných hlások a napodobnenie modulačných faktorov reči: rytmu, tempa, dynamiky).

Ukážku si môžete pozrieť v záložke súbory a odkazy. 210 x 297 mm, 64 strán, brožovaná

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie