Čitateľské tabuľky (SK)

0

Praktické poznatky sa stali základom na vytvorenie súhrnného, náležite rozsiahleho a štruktúrovaného súboru textov, ktorý je určený na špecifický nácvik základných čitateľských zručností detí. Ide o špeciálnu pomôcku, ktorá si vyžaduje aj neobvyklé, teda špeciálne spôsoby používania, aby sa dosiahlo očakávané zlepšenie čitateľských zručností.

Čitateľské tabuľky nenahrádzajú obvyklé alebo odporúčané literárne texty na čítanie, ale dopĺňajú ich a ponúkajú čitateľom, ktorí majú s čítaním problémy, špeciálne zacielený postup, ako dosiahnuť vyššiu čitateľskú výkonnosť.

Vydanie nových Čitateľských tabuliek predstavuje súhrnný a upravený variant základného a rozširujúceho súboru čitateľských tabuliek (1995, 1995, 2000, 2002), ktorých sa predalo niekoľko tisíc kusov. Možnosti uplatnenia Čitateľských tabuliek: 1. rodičovskou verejnosťou (prevencia a prekonávanie čiastkových problémov, precvičovanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie techniky čítania); 2. v základných školách (prevencia a prekonávanie ťažkostí, zmierňovanie čitateľských ťažkostí); 3. v špeciálnych školách (alternatívny súbor textov na precvičovanie čítania); 4. v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov); 5. v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a v detských integračných centrách (reedukácia a kompenzácia ťažkostí, inštruktáže rodičov, pedagógov).

Odporúčané formy uplatnenia Čitateľských tabuliek: 1. jednoduché oneskorenie spôsobu a rýchlosti čítania, keď nejde o špecifickú poruchu čítania – len kapitoly, výberovo; 2. podpriemerné vlohy na čítanie – systematické čítanie textov; 3. vývinová dyslexia u starších detí – systematické uplatnenie tabuliek s textami; 4. znížené rozumové predpoklady – kapitoly, alebo systematické čítanie textov; 5. deti z minoritných skupín – kapitoly, alebo systematické čítanie textov.

Kniha má odporúčaciu doložku Ministerstva školstva SR.

120 strán formátu A5, krúžková väzba

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie