SLOV. ASOCIÁCIA LOGOPÉDOV ODPORÚČA

0

Prehľad všetkých logopedických pracovných zošitov, pomôcok, logokariet…, ktoré vytvorili logopedičky a ich používanie odporúča SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA LOGOPÉDOV (SAL).

10 ks Rapotajú Radka s Robkom

rapotaju-rsr_10-ks-6466195

Cenovo výhodný balíček logopedických zošitov pre deti v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Balíček: Logopédia zábavne 2

Logopedický materiál OD SLOV K VETÁM a Logopedické minihry.

Balíček: Sykavky zábavne + logop. básničky (10+10)

Cenovo výhodný balíček obsahuje 10 ks prac. zošitov Sykavky zábavne a 10 ks logopedických básničiek (S, Z, C, Š, Ž, Č). Vhodný pre logopedické ambulancie, či materské školy.

Básničková logopédia

Rozcvičme si jazýčky a potrápme hlavičky

Dejové postupnosti I. (logokarty)

dejove-postupnosti-i-2390174

Dočasne nedostupné

10,30 €

Didaktické karty Dejové postupnosti I. sú určené deťom od 2 do 4 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrovýc…

Dejové postupnosti II. (logokarty)

dejove-postupnosti-ii-1033283

Dejové postupnosti II. sú určené deťom od 3 do 5 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrových aktivít.

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená…

Didaktické karty sú určené deťom od 2 do 6 rokov, ale i starším deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom používania našich kariet je pomôcť deťom, aby sa ich reč vyvíjala správnym …

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame slovesá…

24 laminovaných didaktických kariet (14 × 14 cm) s nádhernými ilustráciami kľúčových slovies (napr. jesť, spať, umývať si ruky, umývať si zuby, kresliť, obúvať sa, čítať, ukazovať, bicyklovať sa…) …

Od slov k vetám (logokarty)

1571167960_504_od-slov-k-vetam_logokarty-1140581

Unikátny logopedický materiál na tvorbu viet pre deti aj dospelých. Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Pexeso Rozcvičme si jazýček

Oromotorika. 18 párov farebných fotografií zameraných na stimuláciu oromotoriky (motoriky artikulačných orgánov) detí so stručným opisom

Rapotajú Radka s Robkom

rapotaju-obalka-1829707

Logopedický pracovný zošit na nácvik správnej výslovnosti hlásky R

Robot Edko 1 (prac. zošit)

Pracovný zošit na rozvíjanie slabičného uvedomovania

Rozcvičme si jazýček

Ilustrovaná logopedická rozcvička. Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások – predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R.

Sykavky zábavne

Logopedický materiál na trénovanie správnej výslovnosti hlások S, Z, C, Š, Ž, Č.

Šikovný jazýček – logopedická hra

Dočasne nedostupné

17,50 €

Logopédia zábavne – hra pre deti od 3 do 7 rokov. 90 pevných kariet a námety na 11 hier od logopedičky.