ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

0

Je dieťa pripravené do základnej školy? Aké aktivity s ním robiť, aby zvládlo nielen zápis, ale celý prvý ročník? V tejto sekcii nájdete publikácie a hry zamerané na ROZVOJ A OVERENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI/PRIPRAVENOSTI DO 1. ROČNÍKA ZŠ.

BODKA A ČIARKA v rozprávkach

shadow-bodka2-6174796

BODKA A ČIARKA V ROZPRÁVKACH JE PRACOVNÝ ZOŠIT NA ZDOKONAĽOVANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ pre 5- až 6-ročné deti a staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Balíček Kocúr TIM a Kocúr TIM II

balicek-tim-6534408

ROZVOJ A OVERENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI – 1. + 2. diel. Komplexný materiál v dvoch častiach pripraví predškolákov na vstup do školy. Spolu až 120 pracovných listov a 120 strán aktivít a úloh. Deti sprevá…

Budem prváčik! – Príprava na zápis do školy

Publikácia nielen pre pedagógov materských škôl, ale aj výborná pomôcka pre rodičov predškolákov. Čo má dieťa vedieť a poznať pred nástupom do základnej školy? Pomôžte mu s prípravou!

Čo patrí k sebe? (karty)

Pomôcka na rozvoj logického a abstraktného myslenia.

Grafomotorika s krtkom Vrtkom

Rozvoj grafomotoriky predškolákov pomocou výtvarných aktivít Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a rodičov prináša súbor netradičných aktivít na rozvíjanie grafomotorických z…

HRY A ÚLOHY KOCÚRA TIMA ALEBO NEŽ PÔJDEM DO ŠKOLY

ROZVOJ A OVERENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI Rozmanité aktivity a pracovné listy motivované zvieracími kamarátmi Timom a Micou sú zamerané na rozvoj reči, sluchového a zrakového vnímania, predmatematických …

HRY A ÚLOHY KOCÚRA TIMA II

1534612284_308_shadow-1198965

ROZVOJ A OVERENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI – 2. diel. Druhý diel obsahuje hry, úlohy, aktivity a pracovné listy na rozvoj tých zručností predškolákov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie školskej zrelosti  a  …

Hry so slovami a vetami (edukarty)

1547792863_433_hry_so_slovami_1000ob_4w1a9772-4064750

Didaktické karty na precvičovanie zvratných/nezvratných slovies, predložiek a rozvoj slovnej zásoby. Materiál obsahuje 56 laminovaných kariet s peknými ilustráciami a námety na aktivity. Pre deti od 3…

Koliesko a spol. – farby a tvary

Trvalo nedostupné

12,99 €

Dynamická hra na rozvoj postrehu detí vo veku 4 – 7 rokov. Ich úlohou je z rôznych tvarov skladať obrázky. Najrýchlejší vyhráva! Štvorce, obdĺžniky a trojuholníky…

O čom sa rozprávali ceruzky

Grafomotorické cvičenia a rozvoj kreslenia pre deti od 4 do 6 rokov. Príprava do školy.

Písmenko k písmenku

Zábavná náučná hra pre predškolákov a prvákov je skvelou pomôckou pri poznávaní písmen/grafém.

Písmenko k písmenku 2

Zábavná náučná hra pre predškolákov a prvákov je skvelou pomôckou pri poznávaní písmen/grafém.

Rozhýb si jazýček alebo logopédia hrou

Dočasne nedostupné

16,90 €

Spoločenská hra je vhodná pre deti, ktoré majú nesprávnu výslovnosť alebo menej rozprávajú, a zároveň je jej cieľom predchádzať chybám v reči detí a viesť ich k správnej výslovnosti. Základom hry j…

Rozprávková grafomotorika

Odborno-metodická publikácia obsahuje zrozumiteľne podané teoretické východiská o grafomotorike, užitočné rady, edukačné aktivity na rozvoj grafomotorických zručností predškolákov, ktoré sú motivované…

Rozvíjame jazykovú a literárnu gramotnosť v MŠ

Hráme sa s hláskami, slabikami, slovami a vetami. Publikácia o predčitateľskej gramotnosti je určená pedagógom predprimárneho vzdelávania.

Školská zrelosť

Ústrednou témou knihy je školská zrelosť, pripravenosť. Autorky sa snažia zoznámiť čitateľa so všetkými dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi dosiahnutú vývojovú úroveň dieťaťa pred vstupom do školy. Upo…

Vizuomotorické listy, 1. diel

Cielená stimulácia vizuomotoriky pre deti ako predpoklad na úspešné zvládnutie čítania a písania.

Vizuomotorické listy, 2. diel

Pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania, rozlišovania a súhry oka a ruky. Príprava do ZŠ.

Vzdelávacie kartičkové hry 1

Súbor vzdelávacích hier s metodikou od skúsenej pedagogičky a lektorky Hejného metódy obsahuje až 4 samostatné hry, ktoré môže hrať jedno, ale súčasne i 30 detí. Všetky hry sú vhodné pre deti od 4 …

Vzdelávacie kartičkové hry 2

Druhý súbor vzdelávacích hier pre deti predškolského a mladšieho školského veku. 4 samostatné hry, ktoré môže hrať jedno, ale súčasne i 30 detí.