LOGOPÉDIA

0

Ako to bude ďalej? (karty)

Obrázkové minipríbehy na pochopenie dejových postupností, rozvoj komunikácie a logiky detí.

Balíček: Logopédia zábavne 2

Logopedický materiál OD SLOV K VETÁM a Logopedické minihry.

Básničková logopédia

Rozcvičme si jazýčky a potrápme hlavičky

Čítanie pre dyslektikov

Knižka určená pre deti s problémami pri čítaní im môže pomôcť odstrániť problémy s čítaním hravou formou. Vhodná pre deti od 6 –8 rokov.

Čo patrí k sebe? (karty)

Pomôcka na rozvoj logického a abstraktného myslenia.

Dejové postupnosti I. (logokarty)

dejove-postupnosti-i-9834856

Dočasne nedostupné

10,30 €

Didaktické karty Dejové postupnosti I. sú určené deťom od 2 do 4 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrovýc…

Dejové postupnosti II. (logokarty)

dejove-postupnosti-ii-2827191

Dočasne nedostupné

10,00 €

Dejové postupnosti II. sú určené deťom od 3 do 5 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrových aktivít.

Emócie s hracou doskou

Materiál na tému emócie a nálady s rôznorodým využitím.

Hľadaj, hľadaj

Didaktická hra, ktorá precvičuje postreh detí, ich logické myslenie a pozorovacie schopnosti. Pre deti od 5 do 10 rokov. Počet hráčov: 2 – 4

Hra školou – PROTIKLADY

Čo je aké?

Hráme sa s rozprávkami

Dejová postupnosť – 3 rozprávky, každá na 10 kartách A5. Námety na ďalšie aktivity.

Hry s rečou

Dočasne nedostupné

6,35 €

Tvorivé cvičenia pre deti, ktoré chcú správne vyslovovať.

Hry so slovami a vetami (edukarty)

1547792863_433_hry_so_slovami_1000ob_4w1a9772-2661043

Didaktické karty na precvičovanie zvratných/nezvratných slovies, predložiek a rozvoj slovnej zásoby. Materiál obsahuje 56 laminovaných kariet s peknými ilustráciami a námety na aktivity. Pre deti od 3…

Od slov k vetám (logokarty)

1571167960_504_od-slov-k-vetam_logokarty-8688378

Unikátny logopedický materiál na tvorbu viet pre deti aj dospelých. Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Pexeso Kto čo robí?

Pexeso s krásnymi ilustráciami rôznych činností.

Pexeso Rozcvičme si jazýček

Oromotorika. 18 párov farebných fotografií zameraných na stimuláciu oromotoriky (motoriky artikulačných orgánov) detí so stručným opisom

Píšem prvé slová

pisem-prve-slova-a-1818174

Edukačný materiál. 30 nádherných ilustrácií jedno- a dvojslabičných slov uľahčí a zatraktívni deťom písanie, ale aj čítanie. Montessori koncept.