SAL ODPORÚČA

0

Prehľad všetkých logopedických pracovných zošitov, pomôcok, logokariet…, ktoré vytvorili logopedičky a ich používanie odporúča SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA LOGOPÉDOV (SAL).

Balíček: Logopédia zábavne 2

Logopedický materiál OD SLOV K VETÁM a Logopedické minihry.

Balíček: Sykavky zábavne + logop. básničky (10+10)

Cenovo výhodný balíček obsahuje 10 ks prac. zošitov Sykavky zábavne a 10 ks logopedických básničiek (S, Z, C, Š, Ž, Č). Vhodný pre logopedické ambulancie, či materské školy.

Dejové postupnosti I. (logokarty)

dejove-postupnosti-i-8010635

Didaktické karty Dejové postupnosti I. sú určené deťom od 2 do 4 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrovýc…

Dejové postupnosti II. (logokarty)

dejove-postupnosti-ii-1146090

Dejové postupnosti II. sú určené deťom od 3 do 5 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrových aktivít.

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená…

Dočasne nedostupné

8,30 €

Didaktické karty sú určené deťom od 2 do 6 rokov, ale i starším deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom používania našich kariet je pomôcť deťom, aby sa ich reč vyvíjala správnym …

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame slovesá…

Dočasne nedostupné

9,00 €

24 laminovaných didaktických kariet (14 × 14 cm) s nádhernými ilustráciami kľúčových slovies (napr. jesť, spať, umývať si ruky, umývať si zuby, kresliť, obúvať sa, čítať, ukazovať, bicyklovať sa…) …

Od slov k vetám (logokarty)

1571167960_504_od-slov-k-vetam_logokarty-4492463

Unikátny logopedický materiál na tvorbu viet pre deti aj dospelých. Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Pexeso Rozcvičme si jazýček

Oromotorika. 18 párov farebných fotografií zameraných na stimuláciu oromotoriky (motoriky artikulačných orgánov) detí so stručným opisom

Rozcvičme si jazýček

Ilustrovaná logopedická rozcvička. Pracovný zošit pripraví artikulačné orgány detí na ľahšie zvládnutie výslovnosti náročných hlások – predovšetkým Č, Š, Ž, C, S, Z, L, R.

Sykavky zábavne

Logopedický materiál na trénovanie správnej výslovnosti hlások S, Z, C, Š, Ž, Č.

Šikovný jazýček – logopedická hra

Dočasne nedostupné

17,50 €

Logopédia zábavne – hra pre deti od 3 do 7 rokov. 90 pevných kariet a námety na 11 hier od logopedičky.

Veľký balík: Logopédia zábavne

Dočasne nedostupné

35,00 €

Balík obsahuje všetky aktuálne produkty z edície LOGOPÉDIA ZÁBAVNE: pracovné zošity: Sykavky zábavne, Rozcvičme si jazýček, hru Šikovný jazýček, Logopedické básničky: S, Z, C, Š, Ž, Č a pexeso Rocvičm…