RUDKOV SVET

0

BODKA A ČIARKA v rozprávkach

shadow-bodka2-5499142

Pracovný zošit formátu A3 na zdokonaľovanie grafomotorických zručností detí.

Ako naučiť Eda lietať?

Knižka o tom, že nie všetci musíme vedieť a zvládať rovnaké veci. Každý má iný dar.

BALÍČEK: ROZPRÁVKOVÝ KUFRÍK+5 ROZPRÁVOK

Dodacia lehota viac ako 14 dní

149,00 €

Netradičné drevené divadlo na unikátnu formu rozprávania rozprávok a príbehov + 5 príbehov na veľkých tvrdých kartách + 5 metodík. Kamishibai divadelná technika.

BIM BAM – rozvoj sluchu

02122-bim-bam-8192554

Dočasne nedostupné

10,99 €

Unikátne zvukové loto, ktoré rozvíja detskú predstavivosť a sluch.

Blcha Teo

Dočasne nedostupné

8,49 €

NAJKRAJŠIA KNIHA SLOVENSKA 2018 v kategórii literatúra pre deti

Čo k čomu, tato?

Hra, ktorá pomôže deťom objasniť súvislosti a uspokojiť ich typickú zvedavosť. Podporuje rozvoj logického myslenia.

Dejové postupnosti I. (logokarty)

dejove-postupnosti-i-3175703

Dočasne nedostupné

10,30 €

Didaktické karty Dejové postupnosti I. sú určené deťom od 2 do 4 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrovýc…

Dejové postupnosti II. (logokarty)

dejove-postupnosti-ii-5376684

Dočasne nedostupné

10,00 €

Dejové postupnosti II. sú určené deťom od 3 do 5 rokov a starším deťom s poruchami vývinu reči. Materiál pomáha deťom osvojovať si a zlepšovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrových aktivít.

Hráme sa s rozprávkami

Dejová postupnosť – 3 rozprávky, každá na 10 kartách A5. Námety na ďalšie aktivity.

Hry so slovami a vetami (edukarty)

1547792863_433_hry_so_slovami_1000ob_4w1a9772-4627528

Didaktické karty na precvičovanie zvratných/nezvratných slovies, predložiek a rozvoj slovnej zásoby. Materiál obsahuje 56 laminovaných kariet s peknými ilustráciami a námety na aktivity. Pre deti od 3…

Komunikačná pomôcka do ruky

Malý komunikátor do ruky na magnetky. Obojstranne magnetický podklad pre magnetky. Využitie na 8 magnetiek. Slúži k jednoduchému poskládaniu momentálne najdôležitejších obrázkov urečených ku komunikác…

Krtko a autíčko

Krtko si chce vyrobiť vlastný dopravný prostriedok. Ako to skončí?

Krtko v zime

Knižka o kamarátstve, ktoré prekoná aj prekážky a o tom, že na Vianoce majú byť priatelia spolu.

Lily a Momo

Dočasne nedostupné

7,90 €

Nádherná kniha o priateľstve.

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame prídavné mená…

Didaktické karty sú určené deťom od 2 do 6 rokov, ale i starším deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom používania našich kariet je pomôcť deťom, aby sa ich reč vyvíjala správnym …

LOGOPEDICKÉ KARTY: Spoznávame slovesá…

24 laminovaných didaktických kariet (14 × 14 cm) s nádhernými ilustráciami kľúčových slovies (napr. jesť, spať, umývať si ruky, umývať si zuby, kresliť, obúvať sa, čítať, ukazovať, bicyklovať sa…) …

Magnetické kartičky – piktogramy Emócie

Súbor obsahuje 20 magnetických kartičiek s rôznymi emóciami, pocitmi, potrebami, napr. smutný, veselý, netrpezlivý, unavený, ospalý, nahnevaný, rozrušený, hrdý, najlepší…

Magnetické kartičky – piktogramy Hygiena (chlapec)

Súbor obsahuje 20 základných piktogramov používaných pri hygiene a zvládaní hygienických návykov. Napr.: kefka a pasta, dať pastu na kefku, namočiť kefku, umyť zuby, vypláchnuť…

Magnetické kartičky – veľký základný súbor

Tento základný súbor magnetických kartičiek obsahuje najviac používané piktogramy: hygiena, denný režim, obliekanie, voľný čas, farby, čísla a iné. Nájdete tu aj ďalšie symboly: povedať si o pomoc, od…