KAFOMETÍKY pre MŠ

0

Balíček: OSEM KAFOMETÍKOV

Osem komplexných materiálov pre MŠ: Vesmír, Sviatky a tradície, Život v lese, pri vode, na lúke, Rodina a ľudia, Ľudské telo a zdravie, Povolania, Doprava a cestovanie.

BALÍČEK: ZDRAVIE ŠKÔLKARA

83156863-e11b-4375-8403-47e39dad83f7-_m-5586417

Balíček obsahuje: KAFOMETÍK Ľudské telo a zdravie – súbor poznávacích, pohybových a výtvarných aktivít pre deti v materských školách s viac ako 50 ilustrovanými pracovnými listami a zásobníkom hádanie…

KAFOMETÍK DOPRAVA A CESTOVANIE

Komplexný monotematický súbor edukačných aktivít, pracovných listov, básní a piesní na tému DOPRAVA A CESTOVANIE.

KAFOMETÍK EKOLÓGIA A PRÍRODA

Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných aktivít pre deti v materskej škole na tému EKOLÓGIA A PRÍRODA s viac ako 50 ilustrovanými pracovnými listami a zásobníkom hádaniek, básní a piesní.

KAFOMETÍK ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

8221cab4-56a5-4be3-b053-553cc31cf1fe-_m-4153809

Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných aktivít pre deti v materských školách na tému ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE s viac ako 50 ilustrovanými pracovnými listami a zásobníkom hádaniek a básní.

KAFOMETÍK POVOLANIA

Komplexný monotematický súbor edukačných aktivít, pracovných listov, básní a piesní na tému POVOLANIA. Materiál s voľnými listami (kvôli jednoduchšiemu kopírovaniu pracovných listov pre deti) v prak…

KAFOMETÍK RODINA A ĽUDIA

Súbor poznávacích, pohybových, výtvarných aktivít so zásobníkom básničiek a piesní pre materské školy.

KAFOMETÍK SVIATKY A TRADÍCIE

Súbor rozmanitých aktivít pre deti v materských školách o známych aj menej známych sviatkoch. Aktivity sú rozdelené podľa ročných období od jari do zimy. Súčasťou je zásobník piesní s notami a 48 ilus…

KAFOMETÍK VESMÍR

Súbor aktivít, básní, piesní a pracovných listov na tému VESMÍR pre materské školy.

KAFOMETÍK ŽIVOT V LESE, PRI VODE, NA LÚKE

Pokračovanie úspešnej edície KAFOMETÍK-ov. Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných aktivít pre deti v materských školách o živočíchoch žijúcich v lese, pri a na vode, ak aj na lúke. Originálne …