Základné diela KAFOMETOV

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

KAFOMET pre materské školy > Základné diela KAFOMETOV

1. KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY

kacing-plus-peciatka-2391490

Katalóg učiteľa novej generácie DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH PUBLIKÁCIA MÁ ODPORÚČACIU DOLOŽKU MINISTERTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR.

CD KAFOMET pre materské školy VÝBER II.

Publikácia KAFOMET PRE MATERSKÉ ŠKOLY – VÝBER (základné dielo) v elektronickej podobe na CD. Publikácia v pdf formáte na CD prináša pestrý metodický materiál a inšpiratívne námety pre každodennú p…