ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA

0

Pomôcky, ktoré súvisia s alternatívnou a augmentatívnou komunikáciou (AAK). Pre deti, ale aj dospelých, ktorí z nejakých dôvodov nerozprávajú, ale komunikovať chcú a potrebujú. 

Magnetická samolepiacia páska

Páska sa využíva, ak chceme/potrebujeme ukázať časovú postupnosť/jednoduchý postup rôznych činností a lepí sa vždy na konkrétne miesto, kde sa činnosti robia. Napr. na skriňu = postup pri obliekaní, n…

Magnetické kartičky – piktogramy Emócie

Súbor obsahuje 20 magnetických kartičiek s rôznymi emóciami, pocitmi, potrebami, napr. smutný, veselý, netrpezlivý, unavený, ospalý, nahnevaný, rozrušený, hrdý, najlepší…

Magnetické kartičky – piktogramy Hygiena (dievča)

Súbor obsahuje 20 základných piktogramov používaných pri hygiene a zvládaní hygienických návykov. Napr.: kefka a pasta, dať pastu na kefku, namočiť kefku, umyť zuby, vypláchnuť…

Magnetické kartičky – piktogramy Hygiena (chlapec)

Súbor obsahuje 20 základných piktogramov používaných pri hygiene a zvládaní hygienických návykov. Napr.: kefka a pasta, dať pastu na kefku, namočiť kefku, umyť zuby, vypláchnuť…

Magnetické kartičky – Týždenný režim

Cieľom tohto súboru je jasné zorientovanie sa v režime týždňa. Hygienické a stravovacie návyky. Kedy je čas vstávať a ísť spať.

Magnetické kartičky – veľký základný súbor

Tento základný súbor magnetických kartičiek obsahuje najviac používané piktogramy: hygiena, denný režim, obliekanie, voľný čas, farby, čísla a iné. Nájdete tu aj ďalšie symboly: povedať si o pomoc, od…

Magnetický “PIKTOŠ”

Pomôcka PIKTOŠ slúži na rýchlu komunikáciu pomocou magnetických piktogramov.