Artikulace a fonologické rozlišování hlásek

0

Prvá časť knihy je názorným a stručným návodom, ako podporiť už o 2- a 3-ročných detí rozvoj tých zručností, ktoré sú potrebné na dobrý vývoj artikulácie. Je určená predovšetkým rodičom a ďalším blízkym osobám, pedagógom predškolských zariadení a prvých ročníkov v škole. Poskytuje, pri určitom zjednodušení problematiky, jasne štruktúrované informácie zameraná na najčastejšie sa vyskytujúce a významné odchýlky vo vývoji artikulácie. Zmyslom je poskytnúť stručné a zrozumiteľné rady v prípade, keď stačí „málo“ – iba trpezlivé a dlhodobé ovplyvňovanie javov, ktoré u množstva detí raného veku zapríčiňujú vznik a zakotvenie odchýlok vo vývoji artikulácie. Dôležitosť začiatku starostlivosti kvalifikovaným klinickým či poradenským logopédom v prípade pretrvávajúcich odchýlok vývoja artikulácie je v knižke opakovane zdôraznená.

Ďalšie dve časti sú určené predovšetkým odborníkom a sú vedené snahou ozrejmiť význam vývojovo zameranej diagnostiky a terapeutických postupov. Pretože väčšiemu rešpektovaniu artikulácie ako vývojovému procesu, ktorý má svoje zásadné medzníky, bývame v logopedickej praxi často dlžní na úkor preferovania metód zameraných úzko len na úpravu jednotlivých hlások. Zameranie textu predpokladá jeho široké využitie rodičmi, zainteresovanými odborníkmi z okolia detí raného, predškolského a mladšieho školského veku. Ďalej je určený širokému spektru odborníkov – detským lekárom, psychológom, pedagogickým pracovníkom, učiteľom, vychovávateľom, odborníkom v oblasti sociálnej práce, logopedickým pracovníkom.

64 strán formátu A5, pevná väzba.

Ukážku nájdete v záložke súbory a odkazy.

Publikácia v českom jazyku. 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie