8. aktualizácia KAFOMETU KAUČING MŠ

0

8. AKTUALIZÁCIA publikácie KAUČING MŠ DOBRÁ PRAX  vyšla v 11/17 a obsahuje 12 inšpiratívnych príspevkov zameraných najmä na zimné obdobie, ako aj dôležité informácie o aktuálnych zmenách v právnych predpisoch od Dr. V. Hajdúkovej.

Z obsahu:

  • Tešíme sa na Mikuláša (Mgr. Z. Muráriková, A. Krumlová) – päť vzdelávacích aktivít vhodných na predvianočné obdobie, ktorými posilňujeme vzťah detí k tradíciám spojeným s príchodom sv. Mikuláša.
  • Malí vedátori: umelý sneh, vlastnosti ľadu, výroba potravy pre vtáčiky (Mgr. J. Miartušová) – prostredníctvom jednoduchých pokusov získajú deti elementárne poznatky o tuhnutí a topení. Zoznámia sa s vlastnosťami ľadu a snehu. Objavia čaro chemických reakcií a čarovania s prísadami, ktoré používame denne v domácnosti.
  • Vymodelujme si keramický betlehem (J. Chocholáčková) – presný návod, ako s predškolákmi vytvoriť z keramickej hliny (alebo keraplastu) betlehem.
  • Narodenie Jezuliatka – vianočná besiedka (Mgr. E. Tancošová) – tradičný vianočný príbeh ako hudobno-dramatické pásmo vhodné pre celú triedu.
  • Tešíme sa na Vianoce (J. Chocholáčková) – aktivita zameraná na rozvoj speváckych návykov, schopností a zručností, rytmického cítenia a hudobnej pamäti detí.
  • Vytvor príbeh podľa obrázka (Mgr. M. Lučivjanská) – jednoduchá aktivita na rozvoj slovnej zásoby detí sa osvedčila aj ako otvorená hodina pre rodičov.

A mnohé ďalšie…

OBSAH

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie