7. aktualizácia KAFOMETU KAUČING MŠ

0

7. AKTUALIZÁCIA publikácie KAUČING MŠ DOBRÁ PRAX  vyšla v 08/17 a prináša 12 inšpiratívnych námetov s využitím počas jesene alebo hocikedy v priebehu školského roka, napr.:

  • Rozprávame veselo alebo hodnotenie a rozvíjanie jazykových a rečových schopností detí v MŠ (I.) (Mgr. S. Mináriková) – trošku netradičný, ale veríme, že zaujímavý príspevok od klinickej logopedičky o tom, ako by mala vyzerať reč dieťaťa pri nástupe do materskej školy, kedy rodičovi odporučiť návštevu logopéda, ako aj niekoľko veľmi jednoduchých aktivít, ktorými môžeme v MŠ stimulovať jazykové schopnosti detí.
  • Malí vedátori: tieň, počasie, chuť (Mgr. J. Miartušová) – v prvej aktivite budú deti skúmať svetlo a tieň, v druhej si vytvoria skutočný oblak, z ktorého zaprší, a v tretej odhalia tajomstvo chuti.
  • O hubách (Mgr. Zlata Muráriková, Anna Krumlová) – jesenný námet zameraný na poznávanie, porovnávanie a pomenúvanie rôznych druhov jedlých i jedovatých húb.
  • Bezpečne na ceste i chodníku  (J. Chocholáčková) – tri pútavé vzdelávacie aktivity pre 5- až 6-ročné deti, ktorých zámerom je, aby škôlkari spoznali a osvojili si pravidlá dopravy z pohľadu chodca, cyklistu či kolobežkára.

 A mnohé ďalšie…

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie