6. aktualizácia KAFOMETU KAUČING MŠ

0

6. AKTUALIZÁCIA publikácie KAUČING MŠ DOBRÁ PRAX  vyšla v 05/17 a obsahuje 11 inšpiratívnych námetov, napr.:

  • Slovné hry – antonymá, slabičná štruktúra slova (J. Chocholáčková) – aktivity zamerané na rozširovanie aktívnej slovnej zásoby detí o slová s protikladným významom a hry na rozvoj fonologických schopností.
  • Detský muzikál: „Poďme sa hrať na školu“ (Mgr. K. Páczerová) – hudobno-dramatická hra vhodná ako hudobné predstavenie – rozlúčka s predškolákmi na konci školského roka.
  • Malí vedátori: konštruovanie, zvuk a tlak vzduchu (Mgr. J. Miartušová) – jednoduché, ale atraktívne pokusy, ktoré deťom odhalia princípy tvorby stabilných konštrukcií, možnosti výroby alternatívnych hudobných nástrojov a kúzlo lietania.
  • Tajomstvá prírody: kvitnutie rastlín (J. Chocholáčková) – druhá časť celoročného projektu, v ktorej deti prostredníctvom experimentu skúmajú podmienky kvitnutia a to, čo sa deje bezprostredne po odkvitnutí.
  • Portrét alebo kreslím kolo guľaté (PaedDr. M. Pavlikánová, PhD.) – hravé aktivity inšpirujúce deti k poznávaniu ľudí z ich blízkeho okolia.
  • Rozhodovanie riaditeľky materskej školy (PhDr. Viera Hajdúková, PhD.) – príspevok o rozsahu oprávnení riaditeliek materských škôl rozhodovať o veciach podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. a o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogických zamestnancov

A mnohé ďalšie…

Celý obsah TU.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie